Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ
24/12/2019

Xác định sinh hoạt Chi bộ tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của đảng viên, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nhằm tạo sự đồng thuận từ cơ sở để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và 5 năm thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BCTTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên huyện Chợ Gạo đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Quan trọng hơn, đây được xác định là một trong những biện pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ luôn gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đảng viên.

Cụ thể như: Đảng viên tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ và cấp ủy cấp trên, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của đảng viên, công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ… Qua ghi nhận tại một cuộc sinh hoạt Chi bộ ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, ngoài nội dung quy định là thông báo tình hình thời sự, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ đã dành phần lớn thời gian sinh hoạt những vấn đề mang tính thiết thực, gần gũi với đời sống người dân như về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm vệ sinh môi trường; tình hình an ninh trật tự… Sau đó, các đảng viên tham gia thảo luận, bàn bạc, góp ý kiến để đi đến thống nhất, triển khai thực hiện.

Họp chi bộ định kỳ ở ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo

Đồng chí Nguyễn Thị Mười Hai, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, trao đổi: Điều quan trọng nhất là Chi bộ triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Những việc cần thông báo cho dân biết; những việc đưa ra nhân dân bàn và trực tiếp quyết định; những việc nhân dân kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ và rõ ràng hơn… Từ đó giúp người dân trong ấp càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Chi bộ nói chung và trách nhiệm của các đảng viên nói riêng.

Còn tại ấp Bình Hưng, xã Bình Phan, Bí thư Chi bộ ấp Bình Hưng Nguyễn Văn Tư chia sẻ: Nội dung sinh hoạt của Chi bộ bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, gắn với thực tế của ấp; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Ngoài sinh hoạt định kỳ, Chi bộ còn lựa chọn các vấn đề thời sự, liên quan trực tiếp đến địa phương để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, các phong trào khi triển khai đều được nhân dân trong ấp đồng tình hưởng ứng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân trong ấp nói riêng và xã nhà nói chung.

Tại Trường Tiểu học Thạnh Hòa, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ nhà trường Nguyễn Minh Dũng cho biết: Ở mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ, ngoài kiểm điểm thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, Chi bộ còn dành thời gian để sinh hoạt chuyên đề, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Các nội dung được chuẩn bị và có sự tham gia ý kiến, thống nhất trong Chi ủy, gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Bình Phan trao đổi: Trước khi sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy họp để thống nhất nội dung, chương trình, dự thảo báo cáo và phân công các đồng chí trong cấp ủy chi bộ đảm nhiệm từng phần việc được giao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tình hình quần chúng và đảng viên của Chi bộ, Bí thư Chi bộ dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt. Chi ủy họp thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị nội dung, định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay đi sâu vào một chuyên đề).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo, chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở huyện ngày càng được nâng lên, số lượng đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 85% trở lên và có nhiều ý kiến tham gia hơn. Các ý kiến tập trung vào vấn đề công tác trọng tâm về tổ chức, cán bộ; công tác tư tưởng; vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của đảng viên, nhân dân được Chi bộ thảo luận kỹ, sôi nổi. Hầu hết các Chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt và Nghị quyết Chi bộ. Biên bản sinh hoạt Chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung kỳ họp đề cập... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số khuyết điểm, hạn chế trong sinh hoạt Chi bộ. Cụ thể như: Về nền nếp sinh hoạt, một số Chi bộ chưa duy trì được nền nếp sinh hoạt Chi ủy theo quy định. Về nội dung sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ ở một ít tổ chức Đảng (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp) chưa đi sâu đánh giá nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng, kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của Chi bộ, cũng như tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều Chi bộ chưa xem trọng và tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Một số ít Bí thư Chi bộ còn hạn chế về năng lực, việc chuẩn bị nội dung, điều hành sinh hoạt Chi bộ chưa được chu đáo, còn lúng túng trong việc điều hành…

Đồng chí Trần Quang Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Gạo trao đổi: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 09-HD/BCTTW của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn 1044-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy  về “Hướng dẫn chương trình, nội dung sinh hoạt Chi bộ” nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng trong việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Cấp ủy, Chi bộ tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Chi ủy cần xác định, chọn những việc cụ thể cần thiết liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Mỗi quý tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề được lựa chọn phù hợp, sát với tình hình của cơ quan, đơn vị. Sinh hoạt chuyên đề sẽ tập trung trí tuệ tập thể, đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên…Cũng theo đồng chí Trần Quang Linh: “Chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của Ðảng. Ðổi mới sinh hoạt Chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy các cấp và mỗi đảng viên. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, Bí thư Chi bộ phải thay đổi tư duy, đề cao trách nhiệm cá nhân để xác định nội dung sinh hoạt thiết thực và tổ chức thực hiện hiệu quả cao”.

Phùng Long

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết