Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Chợ Gạo
31/03/2021

Ủy ban bầu cử huyện Chợ Gạo thành lập 03 Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ủy ban bầu cử 18 xã, thị trấn.

Tại xã Hòa Tịnh, Đoàn kiểm tra số 01 do ông Cao Tấn Hưởng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra các công việc theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; kiểm tra việc triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản có liên quan;  kiểm tra việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm tra quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử; kiểm tra việc thành lập các tổ chức phục vụ công tác bầu cử (Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban, Ban bầu cử, Tổ bầu cử,…); việc lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác vận động bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo,…; việc chuẩn bị cho tổ chức bầu cử; kiểm tra thực tế địa điểm Tổ bầu cử (điểm bỏ phiếu chính và phụ).

Qua kiểm tra, xã Hòa Tịnh thực hiện tốt các nội dung theo quy định về công tác bầu cử, thành lập đầy đủ các tổ chức thực hiện công tác bầu cử; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện đúng quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, qua hiệp thương lần 2 giới thiệu 48 ứng cử viên, được bầu chính thức 25 đại biểu.

                                                                                                                                                                                            Hải Đăng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết