Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo khen thưởng 05 tập thể thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, 05 năm (2015-2020)
10/07/2020

Ngày 10/7/2020, Huyện ủy Chợ Gạo tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong 05 năm qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, đổi mới, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Huyện ủy thực hiện toàn diện, đồng bộ  nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các mặt, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhằm ngăn ngừa phát hiện và khắc phục khuyết điểm kịp thời.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 151 đảng viên, 219 tổ chức đảng, nội dung kiểm tra chủ yếu về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; qua kiểm tra kết luận 140 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 11 đảng viên thực hiện chưa tốt, còn mặt hạn chế, khuyết điểm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 205 tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 14 tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt, có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Giám sát 157 đảng viên, 221 tổ chức Đảng, qua giám sát có 144 đảng viên thực hiện tốt, 13 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung giám sát; 211 tổ chức Đảng thực hiện tốt, 10 tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 153 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 41 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 153 đảng viên được kiểm tra đều có vi phạm, trong đó có 22 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (chiếm 14,38%); có 41 tổ chức Đảng đều có vi phạm nhưng mức độ không nghiêm trọng, chưa đến mức phải xem xét kỷ luật. Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 223 tổ chức Đảng; 245 đảng viên. Qua giám sát có 205 tổ chức Đảng thực hiện tốt, 18 tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt; 209 đảng viên thực hiện tốt, 36 đảng viên thực hiện chưa tốt, trong đó 01 đảng viên chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quyết định kỷ luật 12 đảng viên, giảm 10 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010-2015; trong số đảng viên bị kỷ luật có 5 đảng ủy viên, 01 chi ủy viên.

Tại hội nghị, có 05 tập thể vinh dự nhận nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có thành tích “Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 05 năm, 2015-2020”.

Công Hưởng - An Khương

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết