Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo có tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 7,13 triệu con
05/05/2020

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chợ Gạo có tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 7,132 triệu con, trong đó đàn bò 50.496 con, đạt 99,99 kế hoạch, giảm 3,56% so cùng kỳ, tương đương giảm 1.864 con; đàn gia cầm hơn 7 triệu con, đạt 100,03% kế hoạch, tăng 7,72% so cùng kỳ, tương đương tăng 502.000 con; đàn heo có khoảng 80.100 con (không kể heo sữa), đạt 100,13% kế hoạch, giảm 20,30% so cùng kỳ, tương đương giảm 20.400 con. Giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng dịch tả heo Châu Phi và bệnh lở mồm long móng người chăn nuôi chưa dám tăng đàn.

Đồng thời, Chợ Gạo có 70,50 ha diện tích nuôi thủy sản, trong đó có 69,99 ha nuôi cá, còn lại nuôi thủy sản khác. Sản lượng thu hoạch thủy sản trong tháng được 224 tấn, nâng lũy kế được 858 tấn. Chợ Gạo có một hộ nuôi cá sấu ở xã Trung Hòa, có 66 cá sấu mẹ nâng đến nay bán được 2.715 con cá sấu giống trọng lượng bình quân 01 kg/con.

Hải Đăng

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết