Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng đợt 2 năm 2019
08/11/2019

Ngày 08/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Gạo tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng đợt 2 năm 2019 cho 67 học viên là những cán bộ, quần chúng ưu tú đang công tác ở các Chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện.

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, học viên tham gia lớp học được trang bị 05 bài học và 01 Chuyên đề về những kiến thức cơ bản về Khái quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trong đó có 15 học viên đạt loại giỏi, tỷ lệ 22,39%; 48 học viên khá, tỷ lệ 71,64%; 4 học viên trung bình, tỷ lệ 5,97%.

                                                                                                                                                               Lê Minh - An Khương 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết