Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Chợ Gạo
04/10/2017

Đoàn công tác Bộ Nội vụ do ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ vừa có buổi làm việc tại huyện Chợ Gạo về kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong năm 2017.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tự kiểm tra 43 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, tiến hành rà soát 16 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện theo cơ chế một cửa 115 thủ tục, đã thực hiện 29 thủ tục, chiếm tỷ lệ 25,22%. Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 25 thủ tục đã thực hiện 03 thủ tục, chiếm tỷ lệ 12%. Số thủ tục còn lại chưa thực hiện do người dân không nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ đầu năm đến nay là 56.516 hồ sơ, đã giải quyết 55.665 hồ sơ đạt 98,49%, đang trong quy trình giải quyết 851 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,51%. Trong tổng số hồ sơ giải quyết có 55.285 hồ sơ đúng, trước hạn chiếm tỷ lệ 99,32%; 380 hồ sơ lĩnh vực đất đai trễ hạn, chiếm 0,68%. Trong thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, huyện chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước, quản lý, sử dụng thư điện tử, ứng dụng chữ ký số, Ủy ban nhân dân huyện đã cung cấp 307 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến trong đó mức độ 2 là 119 thủ tục; mức độ 3 là 135 thủ tục; mức độ 4 là 53 thủ tục.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện nhất là trong việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số trong cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, ông cũng chia sẻ một số khó khăn trong quá trình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện, kiến nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhất là bộ phận một cửa, cập nhật ghi chép sổ sách tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phù hợp, chú ý đến thời gian hẹn trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, khai thác tốt hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

                                                                                                    Bình Yên - Ngọc Xuyên 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết