Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019
20/08/2019

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

- Cây lúa: Vụ Hè Thu năm 2019 xuống giống dứt điểm diện tích 453,15 ha, đạt 90,63% kế hoạch xuống giống của tỉnh, giảm 50,53% so cùng kỳ; trong đó: diện tích nếp 4,10 ha, chiếm 0,90% diện tích xuống giống của vụ. Trà lúa trong giai đoạn làm đòng và trổ. Diện tích thu hoạch trong tháng khoảng 130 ha, năng suất bình quân 53,95 tạ/ha, cho sản lượng 701,35 tấn.  

 - Cây màu:

+ Màu lương thực năm 2019 trong tháng gieo trồng được 152,80 ha, nâng lũy kế 2.133,69 ha, đạt 73,56% kế hoạch, giảm 21,21% so cùng kỳ, tương đương giảm 574,41 ha. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 1.720 ha, năng suất bình quân 37,00 tạ/ha, cho sản lượng 6.364,00 tấn, đạt 59,31 kế hoạch, giảm 22,66% so cùng kỳ.  

+ Màu thực phẩm năm 2019 trong tháng gieo trồng được 348,01 ha, nâng lũy kế 9.255,40 ha. Tổng diện tích gieo trồng đạt 85,70 kế hoạch, giảm 14,25% so cùng kỳ, tương đương giảm 1.537,88 ha. Tổng diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng khoảng 7.700 ha, năng suất bình quân 212,18 tạ/ha, cho sản lượng 163.378,60 tấn, đạt 80,09% so kế hoạch, giảm 1,70% so cùng kỳ, tương đương 2.829,40 tấn; trong đó: diện tích cây gia vị ớt 1.815,24 ha, so cùng kỳ giảm 21,15%, tương ứng giảm 487,00 ha.

- Cây lâu năm và cây ăn quả:

+ Cây dừa: diện tích 6.589,43 ha, đạt 104,43% kế hoạch, tăng 5,25% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cho trái 5.689,79 ha, tăng 5,44% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 3.000.000 trái, nâng lũy kế được 30.700.000 trái, tương đương 30.700 tấn, đạt 68,16% kế hoạch, tăng 0,79% so cùng kỳ.

+ Cây ăn quả: diện tích 9.198,81 ha, đạt 105,61% kế hoạch, tăng 11,20% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây thanh long 6.551,35 ha, diện tích cho trái: 6.268,01 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 6.883,02 ha, tăng 14,02% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 15.000 tấn, nâng lũy kế được 125.800,00 tấn, đạt 71,70% kế hoạch, tăng 9,44% so cùng kỳ.  

- Chăn nuôi: Tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện đến nay xãy ra tại 08 xã: Lương Hòa Lạc, Đăng Hưng Phước, Hòa Định, Mỹ Tịnh An, Long Bình Điền, Phú Kiết, Thanh Bình, Trung Hòa của 64 hộ chăn nuôi.

- Thủy sản: Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 81,33 ha. Trong đó: diện tích nuôi cá 80,82 ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,31 ha, diện tích sản xuất giống thủy sản 0,20 ha. Tổng diện tích đạt 39,67% kế hoạch, giảm 28,24% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch thủy sản trong tháng được 198 tấn, nâng lũy kế được 1.688 tấn, trong đó: sản lượng cá nuôi lồng bè 210 tấn, tổng sản lượng đạt 40,19% kế hoạch, giảm 45,58% so cùng kỳ; trong đó: khai thác nội địa 73,2 tấn, đạt 73,20% kế hoạch, tăng 0,27% so cùng kỳ. Phần nuôi thủy sản khác: Chợ Gạo có một hộ nuôi cá sấu ở xã Trung Hòa, có 66 cá sấu mẹ đến thời điểm này bán được 5.800 con cá sấu giống trọng lượng bình quân 01kg/con giá bán 2,5 triệu/con cho giá trị 14.500 triệu đồng, 18 con cá sấu thịt với trọng lượng 1,47 tấn, trị giá 3.069,50 triệu đồng.

2. Về xây dựng nông thôn mới

Tập trung hỗ trợ 07 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019 (Hòa Định, Xuân Đông, Quơn Long, Bình Phan, Song Bình, Bình Ninh, Hòa Tịnh), đôn đốc các xã hoàn thành hồ sơ các tiêu chí đã đạt được gửi về ngành huyện thẩm tra.

* Xã Hòa Tịnh

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 18 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường - an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 15 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 03 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (y tế), 19.1.

- Ngành tỉnh công nhận 11 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (do xã không quy hoạch chợ), thông tin - truyển thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 04 chỉ tiêu 14.3, 17.4 (VH-y tế), 17.8 (y tế), 19.1.

* Xã Song Bình

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 17 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh và 06 chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7, 17.8 (y tế).

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 14 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 03 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (y tế), 19.1.

- Tỉnh đã công nhận 10 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, thông tin và truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 04 chỉ tiêu 14.3, 17.4 (văn hóa - y tế), 17.8 (y tế), 19.1.

* Xã Bình Ninh

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 17 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh và 03 chỉ tiêu 17.1, 17.4, 17.8 (y tế).

- Hồ sơ ngành huyện đã gửi tỉnh 14 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 04 chỉ tiêu 17.4 ,17.8 (y tế), 18.6, 19.1.

- Tỉnh đã công nhận 12 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và 08 chỉ tiêu 17.4 (VH-XD-YT), 17.8 (y tế), 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, 19.1.

* Xã Bình Phan

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 17 tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 03 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (y tế), 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 12 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và 04 chỉ tiêu 18.6, 17.4, 17.8 (y tế), 19.1.

- Ngành tỉnh công nhận 09 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa và 05 chỉ tiêu 14.3, 17.4 (văn hóa - y tế), 17.8 (y tế), 18.6, 19.1.

* Xã Quơn Long   

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 13 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và 04 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (y tế), 18.6, 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 11 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin - truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và 04 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (y tế), 18.6, 19.1.

- Ngành tỉnh công nhận 08 tiêu chí: quy hoạch, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa và 05 chỉ tiêu 14.3, 17.4 (văn hóa - y tế), 17.8 (y tế), 18.6, 19.1.

* Xã Hòa Định

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 17 tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh và 02 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (y tế).

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 14 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 03 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (y tế), 19.1.

- Ngành tỉnh công nhận 10 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 04 chỉ tiêu 14.3, 17.4 (VH-XD-YT), 17.8 (y tế), 19.1.

* Xã Xuân Đông

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 17 tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, thu nhập hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh và 07 chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 (y tế - NN - CT).

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 15 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh và 02 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (y tế - NN).

- Ngành tỉnh công nhận 10 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật và 04 chỉ tiêu 14.3, 17.4 (VH - y tế), 17.8 (y tế), 19.1.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng thực hiện 65 tỷ đồng, nâng đến nay thực hiện được 540 tỷ đồng, đạt 74,59% kế hoạch (kế hoạch 724 tỷ).

Cụm công nghiệp Chợ Gạo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên cụm công nghiệp chưa có sẵn mặt bằng và cơ sở hạ tầng nên không thu hút được các nhà đầu tư. Hiện nay, các ngành huyện phối hợp với các ngành tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư.

Dự án chợ Bến Tranh và khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc: Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng chợ Thiên Phú Đức là đơn vị trúng thầu đầu tư dự án Chợ Bến Tranh và Khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc với tổng mức đầu tư là: 22.790.208.000 đồng; hiện đang xây dựng phần nhà lồng chợ.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương trong tháng được 5,038 tỷ đồng, nâng đến nay được 72,248 tỷ đồng, đạt 82,57% so với dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện đến nay được 343,909 tỷ đồng, đạt 60,07% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 10,471 tỷ đồng, đạt 139,05%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,487 tỷ đồng, đạt 119,99%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng số vốn giao năm 2019 là: 262.551 triệu đồng. Gồm 114 công trình (Trong đó: chuyển tiếp 11 công trình, thi công mới 103 công trình). Ước giá trị thực hiện đến nay 194.582 triệu đồng, giải ngân 190.722 triệu đồng, đạt 70,6% kế hoạch vốn giao. Ước giá trị thực hiện tháng 8 năm 2019 là 34.800 triệu đồng, giải ngân 22.517 triệu đồng.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Trong tháng đã giải quyết 129 hồ sơ, gồm 02 hồ sơ về lĩnh vực môi trường, 03 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước và 124 hồ sơ về lĩnh vực đất đai, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 923 hồ sơ, gồm 90 hồ sơ về lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và 833 hồ sơ về lĩnh vực đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong tháng được 41 hồ sơ hồ sơ, diện tích 2,45 ha, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 201 hồ sơ, diện tích 14,1 ha. Về thanh lý bán đấu giá đất công: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thửa đất số 61, tờ bản đồ số 1, diện tích 954,4 m và hỗ trợ diện tích đất cho Hợp tác xã Mỹ Tịnh An thửa đất số 60, tờ bản đồ số 1, diện tích 1278,3 m2 cùng tọa lạc ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Công tác kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép: Tổ kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 10 xã và đã lập biên bản 87 trường hợp.

- Công tác tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác thu phí bảo vệ môi trường: đến nay đã có 69/84 cơ sở nộp phí đạt tỷ lệ 82%, với tiền thu được là 103.500.000 đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Trong hè, các Trường mầm non đã tổ chức được 88 lớp với 2.820 trẻ, đảm bảo tốt việc chăm sóc trẻ; thực hiện phân công giáo viên đúng theo quy định; không tổ chức dạy trước chương trình ở các độ tuổi; thực hiện nghiêm túc việc đón và trả trẻ, không trả trẻ cho người lạ, không để trẻ ở lại trường/lớp mà không có người trông. Về công tác thi tuyển lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020: có 2.002/2.489 học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 80,43%, giảm 6,2% so năm trước. Kết quả đạt 1.937/2.002 học sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ 96,75%, tăng 3,31% so năm trước.

Thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2019 - 2020 (số liệu duyệt kế hoạch):

- Bậc học mầm non (hệ công lập): 189 nhóm lớp, 6.289 trẻ.

+ Nhà trẻ: 06 nhóm, 125 trẻ.

+ Mẫu giáo: 183 lớp, 6.164 trẻ.

- Bậc học tiểu học: 412 lớp, 13.863 học sinh.

- Bậc học THCS: 261 lớp, 11.065 học sinh.

- Số giáo viên: Toàn ngành hiện có 1.676 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó Mầm non có 397 người, Tiểu học có 718 người và THCS có 561 người.

- Số giáo viên còn thiếu so với được giao: 98 người (Mầm non: 18, Tiểu học: 32, THCS: 48).

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng, trong tháng xảy ra 34 ca, bổ sung tháng trước 02 ca, nâng đến nay đã xảy ra 120 (tăng 50 ca so cùng kỳ); bệnh tay chân miệng xảy ra 11 ca, nâng đến nay xảy ra 36 ca (tăng 08 ca so cùng kỳ); bệnh quai bị đến nay xảy ra 02 ca (giảm 48 ca so với cùng kỳ); bệnh thủy đậu xảy ra 02 ca, nâng đến nay xảy ra 99 ca (tăng 79 ca so cùng kỳ); sốt phát ban nghi sởi - Rubella xảy ra 03 ca, nâng đến nay xảy ra 33 ca (tăng 30 ca so cùng kỳ).

Vận động trong tháng 292 trường hợp, nâng đến nay được 15.162 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt tỷ lệ 96,01%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 41,9% (chỉ tiêu là 50%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 64,07% (chỉ tiêu là 87%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ. Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Tổ chức đăng cai và tham gia Liên hoan Văn nghệ quần chúng Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường, thị trấn tỉnh Tiền Giang năm 2019.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đã biên tập 58 chương trình thời sự, sử dụng 315 tin và 171 bài, mô hình và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

Hoạt động Bảo hiểm xã hội được tổ chức thực hiện theo đúng quy định; hầu hết các đơn vị đều tổ chức thu, nộp kịp thời. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 94,78%.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Trong tháng đã tư vấn giới thiệu giải quyết việc làm cho 150 lao động, nâng đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 1.950 lao động, đạt 97,50%. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động ở 20 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tổ chức mở 06 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn với 195 lao động, nâng đến nay là 08 lớp với 265 lao động, đạt 37,86% so với nghị quyết. Chi trợ cấp nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2019 cho 5.465 người/hộ với tổng kinh phí là 1.175.700.000 đồng.

Đến nay đã xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 440 triệu đồng; đạt 110% chỉ tiêu. Sửa chữa được 04 ngôi nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 80 triệu đồng, đạt 133.33% chỉ tiêu. Chuyển Tòa án nhân dân huyện xem xét xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 16 đối tượng do nghiện ma túy, nâng đến nay đã xét đưa 24 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tỉnh.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Cơ quan Quân sự huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng quy định; tổ chức tập huấn, huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch tiếp tục chuẩn bị các văn kiện diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2019; triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về hình sự: Xảy ra 01 vụ. Tài sản thiệt hại khoảng 40.000.000 đồng. Kết quả điều tra làm rõ 01 vụ - 02 đối tượng. Nội vụ phối hợp Công an huyện Gò Công Đông điều tra làm rõ.

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 01 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 2,3961g ma túy tổng hợp. Kết quả khởi tố vụ án, khởi tố bị can 01 đối tượng; đang điều tra 01 vụ (tàng trữ trái phép chất ma túy).

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 03 vụ. Hậu quả làm chết 03 người, bị thương 01 người, hư hỏng 06 xe. Nguyên nhân do lái xe xe ôtô đi sai phần đường quy định (01); lái xe xe mô tô chuyển hướng qua đường không nhường đường cho xe đi ngược chiều (01); lỗi hỗn hợp (01).

- Vi phạm hành chính: Xảy ra 01 vụ giết mổ động vật nơi không được cơ quan nhà nước cho phép. Nội vụ đang đề xuất xử lý 01 đối tượng.

- Va chạm giao thông: Xảy ra 01 vụ. Hậu quả bị thương 01 người. Nội vụ: cho 02 bên thương lượng bồi thường thiệt hại.

- Tệ nạn xã hội: Xảy ra 06 vụ cờ bạc. Nội vụ lập hồ sơ xử lý hành chính 25 đối tượng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện 15 đối tượng. Nội vụ phạt tiền 09 đối tượng; quản lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 04 đối tượng; đưa cơ sở cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng; đang đề xuất 01 đối tượng.

- Tai nạn khác: Xảy ra 02 vụ, chết 02 người. Nguyên nhân do tự tử, điện giật. Nội vụ cho gia đình cam kết mai táng. 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết