Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019
28/10/2019

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019

 

 
 
 

 

 

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

- Cây lúa: Vụ Hè Thu năm 2019 xuống giống diện tích 453,15 ha, đạt 90,63% kế hoạch của tỉnh, giảm 50,53% so cùng kỳ; trong đó, diện tích nếp 4,10ha, chiếm 0,90% diện tích xuống giống của vụ. Đã thu hoạch dứt điểm diện tích với sản lượng 2.444,74 tấn, năng suất bình quân 53,95 tạ/ha, đạt 90,55% kế hoạch, giảm 50,42% so cùng kỳ.

Vụ Thu Đông năm 2019 xuống giống với diện tích 405,61 ha, đạt 101,40% kế hoạch của tỉnh, giảm 41,24% so cùng kỳ. Lúa đang giai đoạn đẻ nhánh.

- Cây màu:

+ Màu lương thực vụ Đông Xuân 2019 - 2020 trong tháng gieo trồng được 218,79 ha, giảm 9,48% so cùng kỳ, tương đương giảm 22,91 ha. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 165 ha, năng suất bình quân 37,00 tạ/ha, cho sản lượng 610,50 tấn, giảm 8,33% so cùng kỳ.   

+ Màu thực phẩm vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020 trong tháng gieo trồng được 1.284,50 ha. Tổng diện tích gieo trồng tăng 0,09% so cùng kỳ, tương đương tăng 1,23 ha. Tổng diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng khoảng 525,00 ha, năng suất bình quân 196 tạ/ha, cho sản lượng 10.290,00 tấn, tăng 0,96% so cùng kỳ, tương đương 98,00 tấn.

- Cây lâu năm và cây ăn quả:

+ Cây dừa: diện tích 6.592,38 ha, đạt 104,47% kế hoạch, tăng 5,25% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cho trái 5.691,71 ha, tăng 4,89% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 3.344.830 trái, nâng lũy kế được 39.982.370 trái, tương đương 39.982,37 tấn, đạt 88,77% kế hoạch, tăng 2,26% so cùng kỳ.

+ Cây ăn quả: diện tích 9.216,11 ha, đạt 105,81% kế hoạch, tăng 10,96% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây thanh long 6.552,5 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.169,60 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 6.907,07 ha, tăng 11,30% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 16.597,08 tấn, nâng lũy kế được 158.500 tấn, đạt 90,33% kế hoạch, tăng 9,17% so cùng kỳ.

- Tình hình trong chăn nuôi: Đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 295 hộ chăn nuôi có bệnh dịch tả heo Châu Phi, xảy ra 17 xã (Hòa Định, Long Bình Điền, Thanh Bình, Lương Hòa Lạc, Đăng Hưng Phước, Phú Kiết, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, Hòa Tịnh, Bình Ninh, Xuân Đông, Bình Phan, Tân Thuận Bình, Bình Phục Nhứt, Tân Bình Thạnh, An Thạnh Thủy, Song Bình) tiêu hủy 8.343 con, trọng lượng 556.169,1kg.

- Thủy sản: Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 81,33 ha; trong đó: diện tích nuôi cá 80,82 ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,31 ha, diện tích sản xuất giống thủy sản 0,20 ha. Tổng diện tích đạt 39,67% kế hoạch, giảm 28,24% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch thủy sản trong tháng được 230 tấn, nâng lũy kế được 2.180 tấn, trong đó: sản lượng cá nuôi lồng bè 500 tấn, tổng sản lượng đạt 51,90% kế hoạch, giảm 45,64% so cùng kỳ; trong đó: khai thác nội địa 91,00 tấn, đạt 91,00% kế hoạch, giảm 0,55% so cùng kỳ. Phần nuôi thủy sản khác: Chợ Gạo có một hộ nuôi cá sấu ở xã Trung Hòa, có 66 cá sấu mẹ đến thời điểm này bán được 8.520 con cá sấu giống trọng lượng bình quân 1kg/con giá bán 2,5 triệu/con cho giá trị 21.300 triệu đồng, 18 con cá sấu thịt với trọng lượng 1,47 tấn, trị giá 3.069,50 triệu đồng.  

2. Về xây dựng nông thôn mới

- Tập trung hỗ trợ 05 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019 (Xuân Đông, Quơn Long, Bình Phan, Song Bình, Hòa Tịnh), đôn đốc các xã hoàn thành hồ sơ các tiêu chí đã đạt được gửi về ngành huyện thẩm tra.

- Kế hoạch phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới các xã. Cụ thể; tháng 10 xã (Hòa Tịnh, Xuân Đông), tháng 11 (Bình Phan, Quơn Long), tháng 12 xã Song Bình.

Stt

 

CÁC TIÊU CHÍ XÃ TỰ ĐÁNH GIÁ

CÁC TIÊU CHÍ CHƯA GỬI VĂN BẢN VỀ HUYỆN

CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN ĐÃ GỬI TỈNH CHƯA CÓ VĂN BẢN CÔNG NHẬN

CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC TỈNH CÔNG NHẬN

ĐẠT

CHƯA ĐẠT

1

HÒA TỊNH

17/19

01 tiêu chí (2, 17)

 

01 chỉ tiêu (19.2)

16 tiêu chí (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18) + 03 chỉ tiêu (17.4 (VH-YT-XD), 17.8 (y tế), 19.1)

2

XUÂN ĐÔNG

15/19

04 tiêu chí (2, 5, 6, 17)

 

 01 tiêu chí (2) + 03 chỉ tiêu (14.1, 14.2, 19.2)

13 tiêu chí (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18) + 04 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH-y tế-XD), 17.8 (y tế-NN),19.1)

3

QUƠN LONG

15/19

04 tiêu chí (2, 5, 6, 17)

03 tiêu chí (2, 5, 6) + 05 chỉ tiêu (17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7)

02 chỉ tiêu (14.1, 14.2)

11 tiêu chí (1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16) + 06 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH-YT-XD), 17.8 (y tế), 18.5, 18.6, 19.1)

4

BÌNH PHAN

15/19

04 tiêu chí (2, 5, 6, 17)

 

03 chỉ tiêu (14.1, 14.2,  17.8 (NN))

11 tiêu chí (1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16) + 06 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH-YT-XD), 17.8 (y tế), 18.5, 18.6, 19.1)

5

SONG BÌNH

15/19

04 tiêu chí (2, 5, 6, 17)

01 tiêu chí (2) + 02 chỉ tiêu (17.1, 17.8 (CT))

02 tiêu chí (2, 7) + 03 chỉ tiêu (14.1, 14.2, 17.8 (NN))

12 tiêu chí (1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18) + 04 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH-YT-XD), 17.8 (y tế), 19.1)

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng thực hiện 60 tỷ đồng, nâng đến nay thực hiện được 660 tỷ đồng, đạt 91,16% kế hoạch.

Cụm công nghiệp Chợ Gạo hiện nay, các ngành huyện phối hợp với các ngành tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư.

Dự án chợ và khu phố chợ Bến Tranh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng chợ Thiên Phú Đức là đơn vị trúng thầu đầu với tổng mức đầu tư là: 22.790.208.000 đồng. Hiện nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định.

Phối hợp với các ngành chức năng huyện và Đội Quản lý thị trường số 8 thực hiện kế hoạch kiểm tra thị trường định kỳ quý IV năm 2019; tiếp tục thực hiện tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương trong tháng được 6,261 tỷ đồng, nâng đến nay được 88,944 tỷ đồng, đạt 101,65% so với dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện đến nay được 430,112 tỷ đồng, đạt 88,56% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 10,734 tỷ đồng, đạt 142,54%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,562 tỷ đồng, đạt 126,02%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn năm 2019 là 293,021 tỷ đồng, gồm 113 công trình (Trong đó chuyển tiếp 11 công trình, thi công mới 102 công trình), giá trị khối lượng thực hiện đến nay là 270,832 tỷ đồng, giải ngân là 235,220 tỷ đồng đạt 80,3% kế hoạch vốn giao. Gồm:

* Công trình chuyển tiếp: 11 công trình.

- Đã thi công xong: 05 công trình.

- Đang triển khai thi công: 06 công trình.

* Thi công mới: 102 công trình.

- Đã thi công xong đang lập thủ tục quyết toán: 42 công trình.

- Đang thi công: 45 công trình.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai được quan tâm thực hiện đúng quy định; trong tháng đã giải quyết 102 hồ sơ, gồm: 68 hồ sơ theo cơ chế một cửa (03 hồ sơ môi trường và 65 hồ sơ lĩnh vực đất đai) và 34 hồ sơ đất đai khác, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 1106 hồ sơ, gồm 96 hồ sơ về lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và 1.010 hồ sơ về lĩnh vực đất đai. Cấp giấy chứng nhận lần đầu trong tháng được 231 hồ sơ. Kiểm tra chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép đã kiểm tra 10 xã và đã lập biên bản 87 trường hợp.

- Công tác thu phí bảo vệ môi trường, đến nay đã có 73/84 cơ sở nộp phí đạt tỷ lệ 87%, với tiền thu được là 109.500.000 đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, trong đó cán bộ, giáo viên các trường tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn theo kế hoạch; xây dựng và ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện; tổ chức giao nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 47 cán bộ, giáo viên.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Bệnh sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 64 ca, bổ sung tháng trước 24 ca, loại bỏ tháng trước 01 ca, nâng đến nay đã xảy ra 246 (tăng 147 ca so cùng kỳ); bệnh tay chân miệng trong tháng xảy ra 89 ca, bổ sung tháng trước 22 ca, nâng đến nay xảy ra 156 ca (tăng 65 ca so cùng kỳ); bệnh quai bị đến nay xảy ra 03 ca (giảm 48 ca so với cùng kỳ); bệnh thủy đậu trong tháng xảy ra 01 ca, bổ sung tháng trước 01 ca, nâng đến nay xảy ra 104 ca (tăng 82 ca so cùng kỳ); sốt phát ban nghi sởi - Rubella trong tháng xảy ra 08 ca, bổ sung tháng trước 04 ca, nâng đến nay xảy ra 51 ca (tăng 46 ca so cùng kỳ).

 Vận động trong tháng 304 trường hợp, nâng đến nay được 15.720 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt tỷ lệ 99,53%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 53,37% (chỉ tiêu là 50%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 78,99% (chỉ tiêu là 87%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo Hội thi sáng tác biểu tượng (Logo) huyện Chợ Gạo. Tổ chức thẩm định công nhận mới và công nhận lại các ấp, khu phố văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và văn hóa nơi công cộng trên địa bàn huyện năm 2019. Tổ chức đăng cai và tham gia Liên hoan Văn nghệ quần chúng Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường, thị trấn tỉnh Tiền Giang năm 2019.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện trong tháng đã biên tập 55 chương trình thời sự, sử dụng 306 tin và 168 bài, mô hình, 04 câu chuyện truyền thanh và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

Hoạt động Bảo hiểm xã hội được tổ chức thực hiện theo đúng quy định; hầu hết các đơn vị đều tổ chức thu, nộp kịp thời. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 95,93%.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Trong tháng đã tư vấn giới thiệu giải quyết việc làm cho 270 lao động, nâng đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 2.220 lao động, đạt 110%. Tổ chức điều tra thu thập và cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2019. Tổ chức mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn đến nay được 12 lớp với 386 lao động, đạt 55,2% so với nghị quyết. Đến nay đã xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 440 triệu đồng; đạt 110%. Sửa chữa được 04 ngôi nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 80 triệu đồng, đạt 133.33%. Chuyển Tòa án nhân dân huyện xem xét xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đến nay đã xét đưa 24 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tỉnh. Vận động quỹ Bảo trợ trẻ em được số tiền 205 triệu đồng, đạt 58,57% so chỉ tiêu giao. Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện (Đội kiểm tra 178) đã tổ chức kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát; nhà nghỉ, karaoke,…. xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt là 47.000.000 đồng.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Công tác tập huấn ở các cấp hoàn thành chỉ tiêu 100%; làm tốt mọi công tác chuẩn bị diễn tập chỉ huy cơ quan 01 bên 01 cấp trên bản đồ huyện vào ngày 11 tháng 10 năm 2019; chuẩn bi cho công tác tuyển quân năm 2020.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về hình sự: Xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản (xã Phú Kiết, xã Bình Ninh). Tài sản thiệt hại khoảng 54.000.000 đồng. Kết quả điều tra làm rõ 02 vụ - 03 đối tượng.

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 03 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (xã Long Bình Điền, xã Đăng Hưng Phước). Tang vật thu giữ gồm 8,0401 gam ma túy và 02 bịch ny lon màu trắng. Nội vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can 03 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 04 vụ (đường Huyện 24C - Long Bình Điền, đường 30/4 - thị trấn Chợ Gạo, Quốc lộ 50 - An Thanh Thủy, đường Huyện 28B - Tân Thuận Bình) do mô tô tự gây tai nạn, giữa mô tô với ô tô tải, ô tô tải với người đi bộ. Hậu quả làm chết 04 người, hư hỏng 05 xe. Nguyên nhân do lái xe ô tô đi không đúng phần đường quy định, trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định (01); lỗi hỗn hợp (03).

- Tệ nạn xã hội: Xảy ra 04 vụ cờ bạc (xã Mỹ Tịnh An (01), xã Hòa Tịnh (02), xã Quơn Long (01). Nội vụ lập hồ sơ xử lý hành chính 06 đối tượng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện 30 đối tượng. Nội vụ phạt tiền 14 đối tượng; quản lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 13 đối tượng; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng; đang đề xuất 02 đối tượng.

- Tai nạn khác: Xảy ra 04 vụ chết người (xã An Thạnh Thủy, xã Hòa Tịnh, xã Lương Hòa Lạc, xã Xuân Đông), chết 04 người. Nguyên nhân do ngạt nước, tự té, vỡ lá lách, mất máu cấp. Nội vụ cho gia đình cam kết mai táng.

IV. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH CHÍNH QUYỀN

- Tổ chức triển khai các nghị định của Chính phủ và các văn bản luật mới ban hành được 315 cuộc có 7.245 lượt người tham dự, nâng đến nay được 2.498 cuộc, có 66,842 lượt người tham dự. Các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, trong tháng các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 12 vụ việc, kết quả hòa giải thành 12 vụ, đạt 100%, nâng tổng số đến nay tiếp nhận 46 vụ, trong đó hòa giải thành 43 vụ, hòa giải không thành 03 vụ.

 - Trong tháng toàn huyện tiếp 04 lượt công dân, 04 người, 04 vụ việc mới phát sinh, nâng đến nay toàn huyện tiếp 60 lượt, 61 người, 60 vụ việc mới phát sinh. Trong tháng tiếp nhận 04 đơn, nâng đến nay nhận 73 đơn (03 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 37 đơn tranh chấp đất đai, 32 đơn kiến nghị, phản ánh) và 01 đơn tố cáo năm trước chuyển sang, trong đó có 70 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 03 đơn không đủ điều kiện xử lý đơn. Kết quả đã giải quyết 68 đơn trong kỳ và 01 đơn năm trước chuyển sang, đang giải quyết 02 đơn./.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết