Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019
28/10/2019

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019

                                                                                                                        

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (KT-XH) 9 THÁNG

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

- Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 3.758,75 ha, đạt 100,5% kế hoạch.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 13.378,98 tấn, đạt 67,48% kế hoạch, giảm 45,75% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thực hiện 4.926,410 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 82,79% kế hoạch, tăng 5,61% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 551,798 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 76,22% kế hoạch, tăng 7,97% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (đến 30/9) được 82,68 tỷ đồng, đạt 94,49% so dự toán tỉnh giao, tăng 26,13% so cùng kỳ.

- Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện 382,33 tỷ đồng, đạt 78,72% so dự toán, tăng 18,39% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển 112,35 tỷ đồng, đạt 124,81% dự toán.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp được 10,734 tỷ đồng, đạt 142,54% so dự kiến;

- Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1,562 tỷ đồng, đạt 126,02% chỉ tiêu tỉnh giao.

- Xây dựng 11 nhà tình nghĩa, đạt 110% chỉ tiêu; sửa chữa 04 nhà, đạt 133,33% so chỉ tiêu tỉnh giao.

- Vận động 15.528 người sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt 98,3% chỉ tiêu; trong đó có 13 ca đình sản, đạt 118,18% chỉ tiêu.

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (đã giao 162 thanh niên).

 2. Kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể

 2.1. Sản xuất nông nghiệp: Sản lượng lúa thu hoạch 6.570,98 tấn, đạt 74,43% so kế hoạch cả năm. Vụ lúa Thu Đông xuống giống 410 ha, đạt 102,7%. Cây màu phát triển khá, trồng được 11.914 ha, đạt 100,3% kế hoạch; trong đó có 2.288 ha bắp và 9.625 ha màu thực phẩm. Kinh tế vườn tiếp tục có bước phát triển, hiện có 15.796 ha, tăng 5,25% so cùng kỳ; trong đó có 6.552 ha thanh long, giá ổn định và ở mức cao nên nông dân có thu nhập khá. Chăn nuôi: đàn heo có 84.751 con, giảm 26,3% so cùng kỳ, tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi đến nay trên địa bàn huyện xảy ra ở 17 xã, với 273 hộ, trên 7.110 con bị bệnh phải tiêu hủy; đàn bò có 51.520 con, giảm 1,36% và đàn gia cầm có trên 7 triệu con, tăng 16,65%.

2.2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới: Công trình thủy lợi từ các nguồn vốn, công trình điện và giao thông nông thôn thực hiện đạt tiến độ đề ra; đối với 07 xã xây dựng nông thôn mới: đến nay đã công nhận được 02 xã: Bình Ninh và Hòa Định; các xã còn lại phấn đấu thực hiện đạt 19/19 tiêu chí vào tháng 10 (Hòa Tịnh, Xuân Đông), tháng 11 (Bình Phan, Quơn Long), tháng 12 xã Song Bình để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

2.3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 551,798 tỷ đồng, đạt 76,22% kế hoạch, tăng 7,97% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục ổn định và có bước phát triển, hàng hóa lưu thông ổn định cung cấp đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng; công tác quản lý kinh doanh, sắp xếp việc mua bán, phòng cháy chữa cháy ở các chợ được tập trung thực hiện tốt.

2.4. Kinh tế tập thể: Toàn huyện có 20 HTX, 01 chi nhánh HTX Tân Mỹ Chánh và 03 Quỹ tín dụng nhân dân; hầu hết các HTX hoạt động có hiệu quả.  

2.5. Xây dựng cơ bản: Tổng số vốn giao năm 2019 là 293,021 tỷ đồng. Gồm 113 công trình; trong đó: Thi công chuyển tiếp 11 công trình, thi công mới 102 công trình. Giá trị thực hiện 266,632 tỷ đồng, giải ngân 232,919 tỷ đồng, đạt  79,5% kế hoạch vốn.

2.6. Công tác tài nguyên và môi trường

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường được quan tâm thực hiện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất ở cho hộ gia đình, cá nhân lần đầu có 163 hồ sơ, diện tích 10,43 ha; tiến hành xây dựng phương án bán đấu giá 18 thửa đất công được UBND tỉnh phê duyệt.

2.7. Tài chính: Thu ngân sách từ kinh tế địa phương (đến 30/9) được 82,68 tỷ đồng, đạt 94,49% so dự toán tỉnh giao, tăng 26,13% so cùng kỳ.

Thu nguồn vốn nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng công trình phúc lợi được 10,734 tỷ đồng, đạt 142,54% so dự kiến; quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1,562 tỷ đồng, đạt 126,02% chỉ tiêu tỉnh giao.

Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện đến nay 382,33 tỷ đồng, đạt 78,72% so dự toán, tăng 18,39% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển 112,35 tỷ đồng, đạt 124,81% dự toán.

2.8. Về văn hóa - xã hội

- Tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” Năm học 2019 - 2020; bậc mầm non: Nhà trẻ có 21 nhóm, với 460 trẻ, đạt 83,64% chỉ tiêu; trong đó: công lập có 6 nhóm, 123 trẻ, tư thục 15 nhóm 337 trẻ; mẫu giáo có 189 lớp, với 6.331 trẻ, đạt 97,4% chỉ tiêu; bậc Tiểu học có 19 trường, 411 lớp, 13.828 học sinh, đạt 100,89% chỉ tiêu; bậc Trung học sơ sở có 12 trường, 260 lớp, 10.836 học sinh, đạt 97,98% chỉ tiêu; toàn huyện có 23 trường đạt chuẩn quốc gia (03 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 04 trường THCS, 02 trường THPT), đạt tỷ lệ 42,59%.

- Triển khai thực hiện kịp thời các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng, vệ sinh phòng dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện giảm 9,85%; bệnh điều trị nội trú tăng 17,46%, tại các Trạm Y tế xã giảm 9,6% so cùng kỳ. Tình hình các loại bệnh đều tăng: Sốt xuất huyết tăng 137,74%, tay - chân - miệng tăng 52,63%; thủy đậu tăng 3,69 lần; sốt phát ban nghi sởi tăng 10 lần (trong đó qua xét nghiệm dương tình với sở 02 ca, tăng 100%); quai bị giảm 96,15% so cùng kỳ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 95,93%.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được quan tâm, củng cố và thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng; có 50.463hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%, 73 cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa, đạt 100%; đã tổ chức Lễ Công nhận 02 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: Quơn Long và An Thạnh Thủy; nâng đến nay toàn huyện có 18 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, chiếm tỷ lệ 100%.

- Xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, đạt 110% kế hoạch và sửa chữa 04 ngôi, đạt 133,33% kế hoạch; tổng kinh phí 520 triệu đồng. Dạy nghề cho 386 lao động nông thôn, đạt 64,33% so nghị quyết; đưa 23 lao động đi làm việc nước ngoài có thời hạn, đạt 115% chỉ tiêu; giải quyết việc làm cho 1.950 lao động, đạt 97,5% so nghị quyết.

2.9. Quốc phòng - an ninh

- Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng được nâng lên, đã giao 162 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu; đã tập huấn, huấn luyện được 1.610 lực lượng, đạt 100% kế hoạch. Hoàn thành công tác diễn tập cấp xã, chuẩn bị diễn tập cấp huyện theo kế hoạch năm 2019.

- An ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội xảy ra 64 vụ, giảm 6,25% so cùng kỳ, điều tra làm rõ 44 vụ (đạt 73,3%), xử lý 57 đối tượng; trong đó: tội phạm về trật tự xã hội tương dương so cùng kỳ, tai nạn giao thông đường bộ tăng 44,44%, số người chết tăng 37,5%, số người bị thương tương đương so cùng kỳ.

2.10. Công tác chính quyền: Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện đạt kết quả khá, tạo bước chuyển biến tích cực trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; đã  tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua, khen thưởng, giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội và các chuyên đề thi đua năm 2019.

2.11. Hoạt động nội chính: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện tốt, kịp thời; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định, đã tiếp 56 lượt, 57 người; tiếp nhận và giải quyết 69 đơn của công dân, đạt 100% (giảm 12,7% so cùng kỳ).

- Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ;  UBND huyện, các xã - thị trấn và các cơ quan cấp huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 và đã tổ chức được 7.747 cuộc tuyên truyền có trên 46.870 lượt người tham dự./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết