Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin


Chợ Gạo tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
10/10/2017

Ngày 9/10/2017, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội và chuyên đề thi đua năm 2017.

Trong 9 tháng năm 2017, dưới sự tập trung chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những chỉ tiêu chủ yếu như: tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 10.437,37 ha, đạt 89,2% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt 48.033,75 tấn, đạt 77,76% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thực hiện 3.993,5 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 79,86% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 521,642 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 76,08% kế hoạch; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (đến ngày 30/9/2017) được 53,295 tỷ đồng, đạt 81,99% so dự toán tỉnh giao, tăng 17,85% so cùng kỳ; tổng chi trong cân đối ngân sách huyện 276,987 tỷ đồng, đạt 77,91% so dự toán, tăng 14,59% so cùng kỳ, trong đó, chi đầu tư phát triển 28,152 tỷ đồng, đạt 397% dự toán; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp được 10,779 đồng, vượt 60,81% so dự kiến; vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 2,114 tỷ đồng, vượt 154,7% chỉ tiêu tỉnh giao; xây dựng 13 nhà tình nghĩa, vượt 30% chỉ tiêu, sửa chữa 10 nhà, vượt 233,4% so chỉ tiêu tỉnh giao; vận động 15.358 người dân sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 161,41% chỉ tiêu, trong đó có 08 ca đình sản, đạt 72,73% chỉ tiêu; giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ngọc Trí

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết